Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Năng Động

Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Năng Động

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu trắng, topcoat (Cuccio)
  • Màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến tím, kim tuyến đỏ, kim tuyến vàng, kim tuyến vàng đồng
  • Chấm bi

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Năng Động Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Năng Động Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến tím vẽ các hình khối ở đầu móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Năng Động Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến tím, đỏ, vàng, vàng đồng vẽ các mảng màu như hình
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Năng Động Bước 4
Chấm bi
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Năng Động Bước 5
Sơn nước bóng
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ