Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Cam Năng Động”

Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Cam Năng Động”

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu trắng kim tuyến bạc, topcoat (Cuccio)
  • Màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến tím, kim tuyến hồng, kim tuyến vàng, kim tuyến cam

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Cam Năng Động” Bước 1

Sơn nền móng màu kim tuyến bạc

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Cam Năng Động” Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến cam vẽ 4 cánh hoa đối xứng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Cam Năng Động” Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến cam vẽ thêm 4 cánh hoa đối xứng nữa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Cam Năng Động” Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến hồng vẽ chồng lên lớp trên
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Cam Năng Động” Bước 5
Tiếp tuc dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến tím vẽ chồng lên lớp trên
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Cam Năng Động” Bước 6
Dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng vẽ vẽ nhụy và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ