Cách vẽ mẫu móng “Món Quà Kỳ Diệu”

Cách vẽ mẫu móng “Món Quà Kỳ Diệu”
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng “Món Quà Kỳ Diệu” Bước 1

Sơn nền móng màu cam

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng “Món Quà Kỳ Diệu” Bước 2
Sử dụng bột màu vẽ nổi 3d trắng vẽ cánh nơ bên trái
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng “Món Quà Kỳ Diệu” Bước 3
Sử dụng bột màu vẽ nổi 3d trắng vẽ thêm 2 cánh nơ bên trái
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng “Món Quà Kỳ Diệu” Bước 4
Tương tự dùng bột màu vẽ nổi 3d trắng vẽ các cánh nơ bên phải
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng “Món Quà Kỳ Diệu” Bước 5
Sử dụng bột màu vẽ nổi 3d trắng vẽ 2 cái râu nơ
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng “Món Quà Kỳ Diệu” Bước 6
Sử dụng bột màu vẽ nổi 3d trắng vẽ hình tròn giữa 2 bên các cánh nơ
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng “Món Quà Kỳ Diệu” Bước 7
Chấm bi và sơn nước bóng
8
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ