Cách Vẽ Mẫu Móng Mơ Hoa

Cách Vẽ Mẫu Móng Mơ Hoa

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu bóng hồng đỏ, topcoat (Cuccio)
  • Màu sơn cọ vẽ nét trắng
  • Bột màu vẽ cọ bản trắng, hồng, đỏ

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Mơ Hoa Bước 1

Sơn nền móng màu bóng hồng đỏ

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Mơ Hoa Bước 2
Dùng mút dặm đầu móng màu hồng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Mơ Hoa Bước 3
Dùng cọ bản và bột màu vẽ cọ bản đỏ, trắng vẽ cánh hoa đầu tiên
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Mơ Hoa Bước 4
Tiếp tục hoàn thành những cánh hoa còn lại
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Mơ Hoa Bước 5
Vẽ nhụy hoa, trang trí móng và phủ sơn nước bóng
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ