Cách Vẽ Mẫu Móng Màu Tình Yêu

Cách Vẽ Mẫu Móng Màu Tình Yêu
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Màu Tình Yêu Bước 1

Sơn nền móng màu hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Màu Tình Yêu Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Màu Tình Yêu Bước 3
Phủ thêm lớp màu hồng lên cánh hoa như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Màu Tình Yêu Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đỏ đậm viền cánh hoa, gân hoa.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Màu Tình Yêu Bước 5
Vẽ các đường kẻ chấm bi và đính đá.
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ