Cách vẽ mẫu móng Màu Của Yêu Thương

Cách vẽ mẫu móng Màu Của Yêu Thương
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng Màu Của Yêu Thương Bước 1

Sơn nền móng màu hồng lợt. Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng và xanh dương đậm viền móng như mẫu

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng Màu Của Yêu Thương Bước 2
Dùng mút và bột màu vẽ cọ bản đen dặm đầu móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng Màu Của Yêu Thương Bước 3
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng, xanh dương, đen vẽ cánh hoa đầu tiên
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng Màu Của Yêu Thương Bước 4
Tương tự vẽ cánh hoa thứ 2
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng Màu Của Yêu Thương Bước 5
Hoàn thiện bông hoa 5 cánh
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng Màu Của Yêu Thương Bước 6
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng viền cánh hoa và chấm bi trang trí.
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng Màu Của Yêu Thương Bước 7
Dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến tím vẽ hoa văn
8
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ