Cách Vẽ Mẫu Móng I Love Nails

Cách Vẽ Mẫu Móng I Love Nails

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu trắng, nước bóng (topcoat).
  • Màu sơn cọ vẽ nét đen, đỏ, kim tuyến vàng

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng I Love Nails Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng I Love Nails Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đỏ vẽ trái tim
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng I Love Nails Bước 3
Tiếp tục dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng vẽ những trái tim nhỏ.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng I Love Nails Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ chữ , chấm bi và sơn nước bóng.
5
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ