Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Trong Nắng

Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Trong Nắng

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu bóng hồng, sơn nước bóng (hiệu Fol)
– Bột màu bản vàng, nâu, xanh lá, đen, đỏ, tím, trắng

CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá cọ bản Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Trong Nắng Bước 1

Sơn nền móng màu bóng hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Trong Nắng Bước 2
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản vàng, nâu, xanh, trắng vẽ bông hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Trong Nắng Bước 3
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản đen, đỏ vẽ cánh hoa khác
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Trong Nắng Bước 4
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản tím đậm, trắng vẽ cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Trong Nắng Bước 5
Vẽ tiếp cánh hoa thứ 2
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Trong Nắng Bước 6
Tương tự hoàn thiện bông hoa tím. Dùng màu đen, vàng vẽ nhụy hoa, chấm bi như mẫu và sơn nước bóng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ