Cách Vẽ Mẫu Móng Ảo Ảnh Đêm

Cách Vẽ Mẫu Móng Ảo Ảnh Đêm

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu đen, topcoat (Cuccio)
  • Bột màu vẽ cọ bản trắng
  • Chấm bi

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ảo Ảnh Đêm Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ảo Ảnh Đêm Bước 2
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng chấm bi
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ảo Ảnh Đêm Bước 3
Sơn nước bóng
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ảo Ảnh Đêm Bước 4
Đính đá phần chân móng
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ảo Ảnh Đêm Bước 5
Đính đá pha lê trắng
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ