Các bước vẽ mẫu nail Ông Già Noel

Các bước vẽ mẫu nail Ông Già Noel
1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Ông Già Noel Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Ông Già Noel Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng da vẽ khuôn mặt.
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Ông Già Noel Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đỏ vẽ nón
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Ông Già Noel Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét nâu viền, màu đen vẽ mắt
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Ông Già Noel Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét xanh, màu vàng da, màu trắng viền mắt, mũi, miệng, chân mày ông Noel
6
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Ông Già Noel Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét hồng, đen vẽ đầu lưỡi, râu ông già Noel
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ