Các bước vẽ mẫu nail Hoa Lan Chuông

Các bước vẽ mẫu nail Hoa Lan Chuông
1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Lan Chuông Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Lan Chuông Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng nhạt vẽ hình bông hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Lan Chuông Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng nhạt vẽ 2 cánh đài hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Lan Chuông Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng nhạt vẽ tiếp 3 cánh đài hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Lan Chuông Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng đậm tước gân
6
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Lan Chuông Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng đậm tước gân
7
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Lan Chuông Bước 7
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ nhụy và viền hoa
8
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Lan Chuông Bước 8
Sơn nước bóng và đính đá trang trí.
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ