Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí

Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí
1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí Bước 2
Sử dung màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí Bước 3
Sử dung màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ cánh hoa thứ 2, thứ 3
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí Bước 4
Tương tự sử dung màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ tiếp những cánh hoa ngoài tạo độ xòe
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí Bước 5
Sử dung màu sơn cọ vẽ nét đen tước gân cánh hoa trong
6
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí Bước 6
Sử dung màu sơn cọ vẽ nét đen tước gân cánh hoa ngoài
7
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí Bước 7
Sử dung màu sơn cọ vẽ nét đen viền móng và phủ nước bóng.
8
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ