Các bước vẽ mẫu nail Chú BullDog

Các bước vẽ mẫu nail Chú BullDog

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu cam
– Bột vẽ nổi 3D màu trắng, màu đen, màu nâu, vàng da.
– Cọ vẽ nổi, đá.

CLICK xem: Giá Bột Nổi Fol
CLICK xem: Giá Bột Nổi Fol
CLICK xem: Giá Bột Nổi Fol
CLICK xem: Giá Bột Nổi Fol
CLICK xem: Giá nước sơn
CLICK xem: Giá Cọ Nổi

1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Chú BullDog Bước 1

Sử dụng cọ và bột màu vẽ nổi 3D trắng tạo hình khuôn mặt

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Chú BullDog Bước 2
Sử dụng cọ và bột màu vẽ nổi 3D đen tạo hình miệng
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Chú BullDog Bước 3
Sử dụng cọ và bột màu vẽ nổi 3D đen tạo hình cặp mắt
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Chú BullDog Bước 4
Sử dụng cọ và bột màu vẽ nổi 3D đen vẽ đôi tai, màu trắng phủ viền mắt, miệng và đôi tai.
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Chú BullDog Bước 5
Sử dụng cọ và bột màu vẽ nổi 3D trắng vẽ tròng mắt
6
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Chú BullDog Bước 6
Sử dụng cọ và bột màu vẽ nổi 3D vàng da thả màu lên khuôn mặt
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ