Cách vẽ Mẫu Nail Ánh Dương Rực Rỡ

Cách vẽ Mẫu Nail Ánh Dương Rực Rỡ

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn nền xanh dương, topcoat ( hiệu Cuccio)
  • Cọ nét: màu vàng, kim tuyến vàng
  • Bột bản: màu cam đậm, màu đen

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Mẫu Nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 1

Sơn nền móng màu xanh dương

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Mẫu Nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét vàng vẽ hoa 10 cánh
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Mẫu Nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét vàng vẽ hoa 10 cánh ở ngón cái
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Mẫu Nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét vàng 1 góc hoa cho các ngón còn lại như mẫu
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Mẫu Nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 5
Dùng bột màu vẽ cọ bản cam đậm dặm phần nhụy hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Mẫu Nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 6
Dùng bột màu vẽ cọ bản đen dặm tiếp lên phần nhụy hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Mẫu Nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 7
Dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng phủ lên phần cánh hoa và nhụy
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Mẫu Nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 8
Rắc kim tuyến xanh lên đầu móng
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ