8 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Chăm Pa

8 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Chăm Pa

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu hồng ánh kim, topcoat (Cuccio)
  • Màu vẽ nổi 3D trắng, vàng, xanh lá
  • Màu sơn cọ vẽ nét trắng
  • Bột màu vẽ cọ bản hồng lợt, hồng đậm

1
Hướng dẫn vẽ móng 8 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Chăm Pa Bước 1

Sơn nền móng màu hồng ánh kim

2
Hướng dẫn vẽ móng 8 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Chăm Pa Bước 2
Dùng mút và bột màu vẽ cọ bản hồng lợt dặm móng như hình
3
Hướng dẫn vẽ móng 8 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Chăm Pa Bước 3
Dặm chồng thêm một lớp bột màu vẽ cọ bản hồng đậm
4
Hướng dẫn vẽ móng 8 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Chăm Pa Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng kẻ các đường sọc
5
Hướng dẫn vẽ móng 8 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Chăm Pa Bước 5
Dùng cọ và bột màu vẽ nổi 3D trắng, vàng vẽ cánh hoa đầu tiên
6
Hướng dẫn vẽ móng 8 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Chăm Pa Bước 6
Tương tự hoàn thành bông hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng 8 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Chăm Pa Bước 7
Dùng bột màu vẽ nổi 3D trắng, xanh lá vẽ lá
8
Hướng dẫn vẽ móng 8 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Chăm Pa Bước 8
Đính đá
9
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 15 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ