7 Bước vẽ mẫu nail Ánh Dương Rực Rỡ

7 Bước vẽ mẫu nail Ánh Dương Rực Rỡ

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu xanh, top bóng (hiệu Fol)
– Màu sơn cọ vẽ nét vàng lợt, vàng da, vàng đậm, vàng gold, nâu, đen
– Đá

CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá nước sơn bóng Fol
CLICK xem: Giá nước sơn Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng 7 Bước vẽ mẫu nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 1

Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ nét đầu tiên như mẫu

2
Hướng dẫn vẽ móng 7 Bước vẽ mẫu nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng 7 Bước vẽ mẫu nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng đậm vẽ lớp cánh hoa xen kẽ
4
Hướng dẫn vẽ móng 7 Bước vẽ mẫu nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng lợt vẽ lớp cánh hoa xen kẽ khác
5
Hướng dẫn vẽ móng 7 Bước vẽ mẫu nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét nâu và đen viền cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng 7 Bước vẽ mẫu nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét nâu và đen, vàng gold vẽ nhụy hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng 7 Bước vẽ mẫu nail Ánh Dương Rực Rỡ Bước 7
Sơn nước bóng và đính đá
8
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ