6 bước vẽ nail ấn tượng chào ngày mới

6 bước vẽ nail ấn tượng chào ngày mới

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền nền màu tím, sơn nước bóng (hiệu Fol)
– Bột màu bản hồng, trắng
– Cọ bản, cọ hoa văn

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá cọ hoa văn Fol
CLICK xem: Giá cọ bản Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ nail ấn tượng chào ngày mới Bước 1

Sơn nền móng màu tím

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ nail ấn tượng chào ngày mới Bước 2
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng & hồng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ nail ấn tượng chào ngày mới Bước 3
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng & hồng vẽ tiếp cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ nail ấn tượng chào ngày mới Bước 4
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng & hồng vẽ cánh hoa nhỏ ở giữa.
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ nail ấn tượng chào ngày mới Bước 5
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng viền cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ nail ấn tượng chào ngày mới Bước 6
Sơn nước bóng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ