6 bước vẽ mẫu nail Trái Thơm

6 bước vẽ mẫu nail Trái Thơm

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu da (Hiệu Fol)
– Màu vẽ nổi 3D vàng, cam, xanh lá, xanh lá non
– Cọ vẽ nổi, cọ nét màu đen

CLICK xem: Cọ vẽ nổi
CLICK xem: Cọ Nét
CLICK xem: Màu bột nổi

1
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Trái Thơm Bước 1

Sơn nền móng màu da

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Trái Thơm Bước 2
Sử dụng cọ và bột vẽ nổi 3D Fol màu vàng tạo hình trái thơm
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Trái Thơm Bước 3
Sử dụng cọ và bột vẽ nổi 3D Fol màu cam thả màu lên phần dưới trái thơm
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Trái Thơm Bước 4
Sử dụng cọ và bột vẽ nổi 3D Fol màu xanh lá vẽ lá
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Trái Thơm Bước 5
Sử dụng cọ và bột vẽ nổi 3D Fol màu xanh lá non vẽ thêm lá
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Trái Thơm Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen viền mắt trái thơm
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ