6 bước vẽ mẫu nail Ngày Rực Rỡ

6 bước vẽ mẫu nail Ngày Rực Rỡ

Chuẩn bị dụng cụ

– Sơn gel nền màu đen, sơn nước bóng (hiệu Fol)
– Bột màu bản đen,trắng, tím
– Cọ bản, cọ hoa văn

CLICK xem: Giá sơn gel Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá cọ hoa văn Fol
CLICK xem: Giá cọ bản Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Ngày Rực Rỡ Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Ngày Rực Rỡ Bước 2
Sử dụng cọ bản và màu vẽ bản 3D trắng, tím, đen vẽ 2 cánh hoa nhỏ
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Ngày Rực Rỡ Bước 3
Sử dụng cọ bản và màu vẽ bản 3D trắng, tím, đen vẽ cánh hoa lớn như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Ngày Rực Rỡ Bước 4
Sử dụng cọ bản và màu vẽ bản 3D trắng, tím, đen vẽ vẽ các cánh hoa tiếp theo
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Ngày Rực Rỡ Bước 5
Sử dụng cọ hoa văn và màu vẽ bản 3D trắng viền cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Ngày Rực Rỡ Bước 6
Sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ