6 bước vẽ mẫu nail Món Quà Bí Ẩn

6 bước vẽ mẫu nail Món Quà Bí Ẩn

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn màu đen, top bóng
– Cọ nét màu trắng, đen

CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá nước sơn bóng Fol
CLICK xem: Giá nước sơn Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Món Quà Bí Ẩn Bước 1

Sơn móng màu đen như mẫu

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Món Quà Bí Ẩn Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ cánh nơ bên trái
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Món Quà Bí Ẩn Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ cánh nơ bên phải
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Món Quà Bí Ẩn Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ 2 đầu dây nơ
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Món Quà Bí Ẩn Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen viền và tước tia nơ
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Món Quà Bí Ẩn Bước 6
Sơn nước bóng và đính đá.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ