6 Bước Vẽ Mẫu móng Sắc Trắng Dịu Dàng

6 Bước Vẽ Mẫu móng Sắc Trắng Dịu Dàng
1
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu móng Sắc Trắng Dịu Dàng Bước 1

Sơn nền móng màu bóng hồng.

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu móng Sắc Trắng Dịu Dàng Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng sơn đầu móng.
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu móng Sắc Trắng Dịu Dàng Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ cánh hoa.
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu móng Sắc Trắng Dịu Dàng Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ thêm 2 cánh hoa.
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu móng Sắc Trắng Dịu Dàng Bước 5
Tiếp tục vẽ nhụy hoa và đường hoa văn.
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu móng Sắc Trắng Dịu Dàng Bước 6
Dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng chấm bi, viền móng và sơn nước bóng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 15 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ