6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em

6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em
1
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em Bước 1

Sơn nền móng màu bạc

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét cam vẽ ô màu đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét tím vẽ ô màu kế bên
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em Bước 4
Tiếp tục vẽ ô màu xanh bằng màu sơn cọ vẽ nét xanh a qua
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng kẻ 3 đường song song lên ô màu tím
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em Bước 6
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng chấm bi, kim tuyến vàng viền các ô màu,
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ