6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em

6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em
1
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em Bước 1

Sơn nền móng màu bạc

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét cam vẽ ô màu đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét tím vẽ ô màu kế bên
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em Bước 4
Tiếp tục vẽ ô màu xanh bằng màu sơn cọ vẽ nét xanh a qua
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng kẻ 3 đường song song lên ô màu tím
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cho Em Bước 6
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng chấm bi, kim tuyến vàng viền các ô màu,
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ