6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Nét Hồng Cá Tính”

6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Nét Hồng Cá Tính”

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn màu hồng, topcoat – Hiệu Cuccio
  • Bột bản màu:  xanh dương đậm,  xanh lá
  • Màu sơn cọ vẽ nét đen

1
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Nét Hồng Cá Tính” Bước 1

Sơn nền móng màu vàng chanh

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Nét Hồng Cá Tính” Bước 2
Dùng mút và bột màu vẽ cọ bản xanh lá dặm móng
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Nét Hồng Cá Tính” Bước 3
Dùng mút và bột màu vẽ cọ bản xanh dương đậm dặm phần giữa móng
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Nét Hồng Cá Tính” Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ cánh hóa đầu tiên
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Nét Hồng Cá Tính” Bước 5
Tiếp tục vẽ thêm 3 cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Nét Hồng Cá Tính” Bước 6
Tương tự dùng màu sơn cọ vẽ nét đen hoàn thiện bông hoa và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ