6 Bước Vẽ Mẫu Móng Lục Sắc

6 Bước Vẽ Mẫu Móng Lục Sắc

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu đỏ (Cuccio)
  • Màu sơn cọ vẽ nét đen, xanh dương, xanh lá, hồng lợt, vàng, cam, tím

1
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Lục Sắc Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Lục Sắc Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét hồng lợt vẽ khung màu như hình
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Lục Sắc Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét tím lợt vẽ khung màu kế tiếp
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Lục Sắc Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét xanh lá vẽ 2 cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Lục Sắc Bước 5
Tương tự dùng màu sơn cọ vẽ nét xanh dương, trắng, vàng, cam vẽ các cánh hoa như mẫu
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Lục Sắc Bước 6
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ dây bi viền cánh hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ