6 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Trắng Tinh Khôi

6 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Trắng Tinh Khôi

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu đen, topcoat (Cuccio)
  • Màu vẽ nổi 3D hồng, trắng, xanh lá non, xanh lá đậm

1
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 2
Dùng cọ và bột màu vẽ nổi 3D trắng, hồng vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 3
Tương tự vẽ tiếp các cánh hoa còn lại
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 4
Dùng bột màu vẽ nổi 3D hồng vẽ nhụy hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 5
Dùng bột màu vẽ nổi 3D xanh lá non, xanh lá đậm, hồng, trắng vẽ lá trang trí như hình
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 6
Đính đá
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ