6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường

6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu đen, sơn nước bóng (hiệu Fol)
– Màu sơn cọ nét kim tuyến vàng
– Bột màu bản đen, xanh ngọc, xanh dương, xanh dương đậm trắng
– Cọ bản, cọ hoa văn

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá cọ nét Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá cọ hoa văn Fol
CLICK xem: Giá cọ bản Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường Bước 2
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản đen, trắng, xanh ngọc , xanh dương lợt vẽ 3 cánh hoa như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường Bước 3
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản đen, trắng, xanh ngọc , xanh dương lợt vẽ tiếp những cánh hoa tiếp theo
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường Bước 4
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản đen, trắng, xanh ngọc, xanh dương đậm vẽ cánh đài hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường Bước 5
Sử dụng cọ hoa văn và bột màu vẽ cọ bản trắng viền cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng vẽ hoa văn.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ