6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường

6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường
1
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường Bước 2
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản đen, trắng, xanh ngọc , xanh dương lợt vẽ 3 cánh hoa như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường Bước 3
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản đen, trắng, xanh ngọc , xanh dương lợt vẽ tiếp những cánh hoa tiếp theo
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường Bước 4
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản đen, trắng, xanh ngọc, xanh dương đậm vẽ cánh đài hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường Bước 5
Sử dụng cọ hoa văn và bột màu vẽ cọ bản trắng viền cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu móng Hoa Cát Tường Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng vẽ hoa văn.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ