6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Giọt Sương Ban Mai”

6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Giọt Sương Ban Mai”
1
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Giọt Sương Ban Mai” Bước 1

Sơn nển móng màu hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Giọt Sương Ban Mai” Bước 2
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng, đỏ vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Giọt Sương Ban Mai” Bước 3
Tương tự hoàn thành 5 cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Giọt Sương Ban Mai” Bước 4
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng, nâu vàng vẽ cánh hoa nhỏ
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Giọt Sương Ban Mai” Bước 5
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng, xanh lá đậm vẽ lá
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Giọt Sương Ban Mai” Bước 6
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đỏ, kim tuyến vàng viền cánh hoa, vẽ hoa văn trang trí và sơn nước bóng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ