5 bước Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè

5 bước Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu xanh lá (Hiệu Fol)
– Màu sơn cọ vẽ nét trắng
– Màu vẽ nổi 3D vàng
– Cọ vẽ nổi, đá pha lê.

CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Bột Nổi Fol
CLICK xem: Giá nước sơn
CLICK xem: Giá Cọ Nổi

1
Hướng dẫn vẽ móng 5 bước Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 1

Sơn nền móng màu xanh lá

2
Hướng dẫn vẽ móng 5 bước Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 2
Dùng cọ và bột vẽ nổi 3d vàng vẽ hình miếng chanh
3
Hướng dẫn vẽ móng 5 bước Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 3
Dùng cọ và bột vẽ nổi 3d vàng vẽ tiếp những miếng chanh khác
4
Hướng dẫn vẽ móng 5 bước Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ các đường kẻ tạo khía múi của các miếng chanh
5
Hướng dẫn vẽ móng 5 bước Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 5
Đính đá pha lê
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ