5 Bước Vẽ Mẫu Móng “I Love You”

5 Bước Vẽ Mẫu Móng “I Love You”
1
Hướng dẫn vẽ móng 5 Bước Vẽ Mẫu Móng “I Love You” Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng 5 Bước Vẽ Mẫu Móng “I Love You” Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ chữ I
3
Hướng dẫn vẽ móng 5 Bước Vẽ Mẫu Móng “I Love You” Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến đỏ vẽ trái tim
4
Hướng dẫn vẽ móng 5 Bước Vẽ Mẫu Móng “I Love You” Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ chữ You
5
Hướng dẫn vẽ móng 5 Bước Vẽ Mẫu Móng “I Love You” Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng vẽ hoa văn trang trí
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ