Hàng Trăm Học Viên Tham Gia Kỳ Thi Và Lễ Tốt Nghiệp Khóa Tháng 09/2017 Tại KellyPang Nail


le-tot-nghiep-kellypangnail

Hàng trăm học viên KellyPang Nail đã xuất sắc hoàn thành 500 giờ học tập và rèn luyện nghiêm túc để tham gia Kỳ thi và Lễ Tốt nghiệp do Trung tâm tổ chức vào ngày 09/09/2017 tại 207 An Dương Vương, Tp. Hồ Chí Minh.

Kỳ thi Tốt Nghiệp KellyPang Nail tháng 09/2017

 

Mở đầu là phần thi Lý Thuyết và Hand & Foot

Kỳ thi và Lễ Tốt nghiệp đã được Trung tâm “phát sóng trực tiếp” (Livestream) trên Facebook KellyPang Nail – mạng xã hội hiện có hàng trăm nghìn lượt người đăng ký theo dõi từ khắp nơi trên thế giới.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Hàng trăm học viên tham gia kỳ thi Tốt nghiệp tại KellyPang Nail.

Các kỳ thi Tốt nghiệp tại KellyPang Nail luôn đảm bảo tính nghiêm túc và chất lượng qua mỗi phần thi được thiết kế theo từng bộ tiêu chí đánh giá và chấm điểm riêng biệt.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Thí sinh trong kỳ thi Tốt nghiệp Khóa 09/2017 tại KellyPang Nail.

 

Phát sóng trực tiếp (Livestream) phần thi Nail Care (Cắt da – Sơn móng).

 

Phát sóng trực tiếp (Livestream) phần thi Đắp Móng Bột.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Thí sinh trong phần thi Đắp Móng Bột Khóa 09/2017 tại KellyPang Nail.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Thí sinh trong phần thi Đắp Móng Bột Khóa 09/2017 tại KellyPang Nail.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Thí sinh trong phần thi Đắp Móng Bột Khóa 09/2017 tại KellyPang Nail.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Thí sinh trong phần thi Đắp Móng Bột Khóa 09/2017 tại KellyPang Nail.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Cô Pang Lệ Thanh chấm điểm phần thi Đắp Móng Bột Khóa 09/2017 tại KellyPang Nail.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Cô Pang Lệ Thanh chấm điểm phần thi Đắp Móng Bột Khóa 09/2017 tại KellyPang Nail.

 

Phát sóng trực tiếp (Livestream) phần thi Vẽ và Trang trí móng.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Thí sinh thực hiện phần thi Vẽ và Trang trí móng.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Cô Pang Mỹ Nguyên chấm điểm phần thi Vẽ và Trang trí móng.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Cô Pang Mỹ Nguyên chấm điểm phần thi Vẽ và Trang trí móng.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Cô Pang Mỹ Nguyên chấm điểm phần thi Vẽ và Trang trí móng.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Cô Pang Mỹ Nguyên chấm điểm phần thi Vẽ và Trang trí móng.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Cô Pang Mỹ Nguyên chấm điểm phần thi Vẽ và Trang trí móng.

Lễ Tốt Nghiệp KellyPang Nail tháng 09/2017

 

Phát sóng trực tiếp (Livestream) Lễ Tốt nghiệp Khoán 09/2017 tại KellyPang Nail.

Sau các phần thi Lý thuyết và Thực hành, hàng trăm học viên KellyPang Nail đã rất hạnh phúc trong giây phút khoác lên mình bộ lễ phục Tốt nghiệp, khép lại hành trình gần 500 giờ học tập và rèn luyện tại KellyPang và hoàn thành xuất sắc kỳ thi được diễn ra nghiêm túc để trở thành những thợ Nail chuyên nghiệp.

 

Phát sóng trực tiếp (Livestream) Lễ Tốt nghiệp Khoán 09/2017 tại KellyPang Nail.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Lễ Tốt nghiệp Khóa tháng 09/2017 tại KellyPang Nail.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Lễ Tốt nghiệp Khóa tháng 09/2017 tại KellyPang Nail.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Lễ Tốt nghiệp Khóa tháng 09/2017 tại KellyPang Nail.

le-tot-nghiep-kellypangnail

Lễ Tốt nghiệp Khóa tháng 09/2017 tại KellyPang Nail.