Dành Cho Học Viên

Bảng thông báo

“Học viên tại KellyPang Nail – Trung tâm dạy nail chuyên nghiệp sẽ luôn là những người bạn cùng tin tưởng, cùng gắn bó, cùng ủng hộ và cùng chia sẻ với nhau nhiệt huyết trong lĩnh vực nghệ thuật chăm sóc và trang trí móng.”

Thông báo Xem file
Kết quả thi ngày 03.07.2017 Download
Kết quả thi ngày 24.06.2017 Download
Kết quả thi lại ngày 15.04.2017 Download
Kết quả thi ngày 08.04.2017 Download
Kết quả thi ngày 07.01.2017 Download
Kết quả thi ngày 29.10.2016 Download
Kết quả thi ngày 07.08.2016 Download
Kết quả thi ngày 08.01.2016 Download
Kết quả thi ngày 07.11.2015 Download
Kết quả thi ngày 01.11.2015 Download
Kết quả thi ngày 06.06.2015 Download
Kết quả thi ngày 27.05.2015 Download
Kết quả thi ngày 31.01.2015 Download
Kết quả thi ngày 24.01.2015 Download
Kết quả thi ngày 17.01.2015 Download
Kết quả thi ngày 29.11.2014 Download
Kết quả thi ngày 22.11.2014 Download

Các bài viết về KellyPang Nail