Dành Cho Học Viên

Bảng thông báo

“Học viên tại KellyPang Nail – Trung tâm dạy nail chuyên nghiệp sẽ luôn là những người bạn cùng tin tưởng, cùng gắn bó, cùng ủng hộ và cùng chia sẻ với nhau nhiệt huyết trong lĩnh vực nghệ thuật chăm sóc và trang trí móng.”

Thông báo Xem file
Kết quả thi ngày 15.09.2018 Xem kết quả
Kết quả thi ngày 15.09.2018Xem kết quả
Kết quả thi ngày 24.11.2018Xem kết quả
Kết quả thi ngày 1.12.2018Xem kết quả

Các bài viết về KellyPang Nail