Dành Cho Học Viên

Bảng thông báo

“Học viên tại KellyPang Nail – Trung tâm dạy nail chuyên nghiệp sẽ luôn là những người bạn cùng tin tưởng, cùng gắn bó, cùng ủng hộ và cùng chia sẻ với nhau nhiệt huyết trong lĩnh vực nghệ thuật chăm sóc và trang trí móng.”

Thông báo Xem file
Kết quả thi ngày 12.09.2020 Xem kết quả
Kết quả thi ngày 04 & 05.09.2020 Xem kết quả
Kết quả thi ngày 20.06.2020 Xem kết quả
Kết quả thi ngày 13.06.2020 Xem kết quả
Kết quả thi ngày 18 & 19/12/2020 Xem kết quả

Các bài viết về KellyPang Nail