Dành Cho Học Viên

Bảng thông báo

“Học viên tại KellyPang Nail – Trung tâm dạy nail chuyên nghiệp sẽ luôn là những người bạn cùng tin tưởng, cùng gắn bó, cùng ủng hộ và cùng chia sẻ với nhau nhiệt huyết trong lĩnh vực nghệ thuật chăm sóc và trang trí móng.”

Thông báo Xem file
Kết quả thi ngày 09.09.2017Xem kết quả
Kết quả thi ngày 03.07.2017Xem kết quả
Kết quả thi ngày 24.06.2017Xem kết quả
Kết quả thi ngày 16.09.2017Xem kết quả
Kết quả thi ngày 25.11.2017Xem kết quả
Kết quả thi ngày 02.12.2017Xem kết quả
Kết quả thi ngày 27.01.2018Xem kết quả
Kết quả thi ngày 03.02.2018Xem kết quả
Kết quả thi ngày 14.04.2018Xem kết quả
Kết quả thi ngày 23.04.2018Xem kết quả
Kết quả thi ngày 16.06.2018Xem kết quả
Kết quả thi ngày 23.06.2018Xem kết quả
Kết quả thi ngày 08.09.2018Xem kết quả
Kết quả thi ngày 15.09.2018 Xem kết quả
Kết quả thi ngày 15.09.2018Xem kết quả

Các bài viết về KellyPang Nail