Dành Cho Học Viên

Bảng thông báo

“Học viên tại KellyPang Nail – Trung tâm dạy nail chuyên nghiệp sẽ luôn là những người bạn cùng tin tưởng, cùng gắn bó, cùng ủng hộ và cùng chia sẻ với nhau nhiệt huyết trong lĩnh vực nghệ thuật chăm sóc và trang trí móng.”

Thông báo Xem file
Kết quả thi ngày 24.11.2018Xem kết quả
Kết quả thi ngày 1.12.2018Xem kết quả
Kết quả thi ngày 19.1.2019Xem kết quả
1. Kết quả thi ngày 23.1.2019 Xem kết quả
2. Kết quả thi ngày 23.1.2019 Xem kết quả
Kết quả thi ngày 6.4.2019Xem kết quả
Kết quả thi ngày 12.4.2019Xem kết quả
Kết quả thi ngày 6.7.2019Xem kết quả
Kết quả thi ngày 14.9.2019Xem kết quả
Kết quả thi ngày 07.12.2019 Xem kết quả

Các bài viết về KellyPang Nail