Lớp Flat Art Tip Box

Học viên sẽ được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

Bạn sẽ được Cô Pang Mỹ Nguyên trực tiếp hướng dẫn:

  • Bạn sẽ được hướng dẫn: Kỹ thuật, nghệ thuật tán màu, phối hình 3D, giúp cho các hình trang trí, hình hoa lung linh hơn, sống động hơn.
  • Ứng dụng nghệ thuật trong trình diễn và thi đấu.
Điều kiện học: Đã học xong 6 lớp vẽ: Nghệ thuật vẽ cọ nét & cọ nét Gel cao cấp; cọ bản & cọ bản Gel cao cấp; cọ nổi & vẽ silk; vẽ Gel design; cọ hoa văn, cọ tô, màu nước; Fantasy ứng dụng salon.

Thời gian học: 4 buổi (Sáng)

Học phí: 3.200.000 VND