Đăng ký học CN TRẦN HƯNG ĐẠO – LadiPage

Đăng ký học CN TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC
CN TRẦN HƯNG ĐẠO

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN

Hotline: 0913434239

Manicure – Pendicure ( Sáng T2)
Đắp Móng Max Level ( Sáng T2 )
Vẽ Nổi Silk ( Sáng T2 )
Nét – Nét Gel ( Chiều T2 )
Vẽ Nổi Fantasy Salon ( Chiều T2 )
Trang Trí Phụ Kiện ( Chiều T6 )

TUẦN 1

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

Từ 3/9 đến 9/9

Manicure – Pendicure ( Sáng T2)
Đắp Móng Max Level ( Sáng T2 )
Vẽ Nổi Silk ( Sáng T2 )
Nét – Nét Gel ( Chiều T2 )
Vẽ Nổi Fantasy Salon ( Chiều T2 )
Trang Trí Phụ Kiện ( Chiều T6 )

TUẦN 2

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

Từ 10/9 đến 18/9

Manicure – Pendicure ( Sáng T2)
Đắp Móng Max Level ( Sáng T2 )
Vẽ Nổi Silk ( Sáng T2 )
Nét – Nét Gel ( Chiều T2 )
Vẽ Nổi Fantasy Salon ( Chiều T2 )
Trang Trí Phụ Kiện ( Chiều T6 )

TUẦN 3

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

Từ 19/9 đến 23/9

Manicure – Pendicure ( Sáng T2)
Đắp Móng Max Level ( Sáng T2 )
Vẽ Nổi Silk ( Sáng T2 )
Nét – Nét Gel ( Chiều T2 )
Vẽ Nổi Fantasy Salon ( Chiều T2 )
Trang Trí Phụ Kiện ( Chiều T6 )

TUẦN 4

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

Từ 24/9 đến 31/9