Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu

Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu Bước 1

Sơn móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu Bước 2
Vẽ hình màu đỏ bên móng.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu Bước 3
Thêm 2 hình màu hồng bên cạnh.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu Bước 4
Vẽ lá màu xanh.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu Bước 5
Viền đen tạo cánh hoa và lá hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu Bước 6
Vẽ hoa văn và sơn bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ