Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu

Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu Bước 1

Sơn móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu Bước 2
Vẽ hình màu đỏ bên móng.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu Bước 3
Thêm 2 hình màu hồng bên cạnh.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu Bước 4
Vẽ lá màu xanh.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu Bước 5
Viền đen tạo cánh hoa và lá hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Tình Yêu Bước 6
Vẽ hoa văn và sơn bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ