Cách Vẽ Mẫu Móng Ngọt Ngào

Cách Vẽ Mẫu Móng Ngọt Ngào
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ngọt Ngào Bước 1

Sơn móng màu hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ngọt Ngào Bước 2
Tạo hình tam giác
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ngọt Ngào Bước 3
Vẽ những đường kẻ sọc lên hình tam giác
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ngọt Ngào Bước 4
Thêm hình tròn màu hồng
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ngọt Ngào Bước 5
Tiếp hình tròn màu xanh
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ngọt Ngào Bước 6
Tiếp tục thêm một hình tròn chồng lên 2 hình tròn kia
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ngọt Ngào Bước 7
Vẽ chocolate lên 3 hình tròn
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ngọt Ngào Bước 8
Vẽ trang trí những hình tròn nhỏ xung quanh
9
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ