Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – Sắc Hoa Tình Yêu

Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – Sắc Hoa Tình Yêu
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – Sắc Hoa Tình Yêu Bước 1

Sơn nền móng màu hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – Sắc Hoa Tình Yêu Bước 2
Sử dụng cọ nét màu vàng đậm tạo hình cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – Sắc Hoa Tình Yêu Bước 3
Tiếp tục dùng cọ nét màu vàng đậm tô cánh hoa như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – Sắc Hoa Tình Yêu Bước 4
Dùng cọ nét màu xanh lá non và xanh lá đậm vẽ lá
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – Sắc Hoa Tình Yêu Bước 5
Dùng cọ nét màu nâu đậm viền cánh hoa và lá
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – Sắc Hoa Tình Yêu Bước 6
Sử dụng cọ nét màu trắng chấm bi, cọ nét màu đỏ tạo nhụy hoa và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ