Cách Vẽ Mẫu móng Tím Xinh Ngọt Ngào

Cách Vẽ Mẫu móng Tím Xinh Ngọt Ngào
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Tím Xinh Ngọt Ngào Bước 1

Sơn nền móng màu hồng bằng nước sơn cao cấp Cuccio.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Tím Xinh Ngọt Ngào Bước 2
Sử dụng cọ bản và bột màu trắng, hồng vẽ 2 cánh tạo thành trái tim như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Tím Xinh Ngọt Ngào Bước 3
Tiếp tục sử dụng cọ bản và bột màu trắng, vàng, cam vẽ thêm 2 trái tim như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Tím Xinh Ngọt Ngào Bước 4
Sử dụng cọ hoa văn và bột màu nâu viền trái tim như mẫu
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Tím Xinh Ngọt Ngào Bước 5
Điểm thêm họa tiết chấm bi và trái tim màu trắng
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Tím Xinh Ngọt Ngào Bước 6
Sử dụng cọ hoa văn và màu bột trắng vẽ họa tiết đứt khúc như mẫu và sơn topcoat
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ