Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu

Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Bước 1

Sơn móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Bước 2
Vẽ mảng màu tím
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Bước 3
Vẽ tiếp 4 mảng màu hồng, xanh, vàng và đỏ
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Bước 4
Viền hoa văn màu đen
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Bước 5
Tiếp tục viền hoa văn đen
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Bước 6
Vẽ chấm tròn đen và phủ topcoat
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ