Cách Vẽ Mẫu Móng Pha Lê Trắng

Cách Vẽ Mẫu Móng Pha Lê Trắng
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Pha Lê Trắng Bước 1

Sơn  nền bóng hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Pha Lê Trắng Bước 2
Sơn viền màu đỏ quanh móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Pha Lê Trắng Bước 3
Sơn tiếp màu trắng
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Pha Lê Trắng Bước 4
Sơn màu đen chính giữa móng
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Pha Lê Trắng Bước 5
Sơn nước bóng
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Pha Lê Trắng Bước 6
Đính đá pha lê
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ