Cách Vẽ Mẫu móng Nét Xuân

Cách Vẽ Mẫu móng Nét Xuân
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Nét Xuân Bước 1

Sơn nền móng màu xanh lá lợt

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Nét Xuân Bước 2
Sử dụng mút dặm và bột bản màu xanh lá non để dặm đầu móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Nét Xuân Bước 3
Sử dụng sơn kim tuyến sơn phớt lên 2/3 móng
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Nét Xuân Bước 4
Sử dụng cọ cắt và bột nổi màu đỏ vẽ cánh hoa đầu tiên
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Nét Xuân Bước 5
Tiếp tục sử dụng cọ cắt và bột nổi màu đỏ vẽ 2 cánh hoa còn lại
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Nét Xuân Bước 6
Sử dụng cọ cắt và bột nổi màu đỏ vẽ cánh hoa thứ 1của lớp thứ 2 chồng lên xen kẻ 2 cánh hoa của lớp thứ 1
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Nét Xuân Bước 7
Sử dụng cọ cắt và bột nổi màu xanh lá lợt vẽ lá
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Nét Xuân Bước 8
Sử dụng cọ cắt và bột nổi xanh lá lợt vẽ hoa chuỗi bi để trang trí nhụy hoa, sơn Topcoat.
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ