Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm Lung Linh

Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm Lung Linh
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm Lung Linh Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm Lung Linh Bước 2
Vẽ chấm tròn và hình tứ giác màu đen
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm Lung Linh Bước 3
Vẽ tiếp những họa tiếp màu đen như hình
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm Lung Linh Bước 4
Tương tự vẽ họa tiết bên phải
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm Lung Linh Bước 5
Vẽ họa tiết bên trái của móng
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm Lung Linh Bước 6
Chấm bi màu đen phần chân móng
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm Lung Linh Bước 7
Chấm kim tuyến phần đầu móng và phủ nước sơn bóng
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm Lung Linh Bước 8
Đính đá trang trí
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ