Cách vẽ nail cọ nét phong cách hiện đại trẻ trung

Cách vẽ nail cọ nét phong cách hiện đại trẻ trung

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn màu xanh dương, top bóng
– Cọ nét màu đen, hồng

CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá nước sơn bóng Fol
CLICK xem: Giá nước sơn Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail cọ nét phong cách hiện đại trẻ trung Bước 1

Sơn nền móng màu xanh dương

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail cọ nét phong cách hiện đại trẻ trung Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét hồng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail cọ nét phong cách hiện đại trẻ trung Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét hồng vẽ hoàn thiện các cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail cọ nét phong cách hiện đại trẻ trung Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét màu đen xước gân và viền cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail cọ nét phong cách hiện đại trẻ trung Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ lá
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail cọ nét phong cách hiện đại trẻ trung Bước 6
Sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ