Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Thắm Tươi

Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Thắm Tươi

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn nền màu đỏ, topcoat ( hiệu Cuccio)
  • Cọ nét kim tuyến vàng

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Thắm Tươi Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ đậm

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Thắm Tươi Bước 2
Sử dụng cọ nét kim tuyến vẽ cánh hoa hồng đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Thắm Tươi Bước 3
Tương tự vẽ tiếp những cánh hoa hồng lớn
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Thắm Tươi Bước 4
Vẽ thêm những bông hồng khác như hình
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Thắm Tươi Bước 5
Sơn nước bóng
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ