Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Rực Rỡ

Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Rực Rỡ

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn màu đỏ, topcoat – Hiệu Cuccio
  • Bột bản màu: Trắng, đỏ, tím, vàng, xanh lá
  • Chấm bi

CLICK xem: Giá Sơn móng tay Cuccio
CLICK xem: Giá Topcoat Cuccio
CLICK xem: Giá Bột bản Fol
CLICK xem: Giá Cọ chấm bi Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Rực Rỡ Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Rực Rỡ Bước 2
Sử dụng cọ bản và bột bản màu trắng, đỏ, tím vẽ hoa như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Rực Rỡ Bước 3
Tiếp tục dùng cọ bản và bột bản màu vàng, xanh lá vẽ lá như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Rực Rỡ Bước 4
Sử dụng cọ bản và màu bột vẽ nhụy hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Xuân Rực Rỡ Bước 5
Sơn nước bóng (topcoat)
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ