Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Xuân

Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Xuân

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn nền màu đỏ, topcoat ( hiệu Cuccio)
  • Cọ nét màu trắng
  • Bột bản màu trắng, kim tuyến, chấm bi

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Xuân Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ và sử dụng cọ nét màu trắng vẽ cánh hoa đầu tiên.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Xuân Bước 2
Tiếp tục sử dụng cọ nét màu trắng vẽ họa tiết như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Xuân Bước 3
Vẽ tiếp các đường nối để tạo thành cánh hoa.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Xuân Bước 4
Dùng cọ nét trắng vẽ thêm các họa tiết theo mẫu
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Xuân Bước 5
Dùng màu bột bản trắng chấm dây bi theo mẫu
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Xuân Bước 6
Sơn nước bóng và rắc kim tuyến
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ