Cách Vẽ Mẫu Móng Nét Duyên

Cách Vẽ Mẫu Móng Nét Duyên

Chuẩn bị dụng cụ

Dụng cụ chuẩn bị:

  • Sơn móng màu đỏ, topcoat (hiệu Cuccio)
  • Cọ nét màu: trắng, vàng
  • Bột màu đen
  • Chấm bi

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Nét Duyên Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Nét Duyên Bước 2
Dùng mút dặm màu đen
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Nét Duyên Bước 3
Viền cánh hoa màu trắng
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Nét Duyên Bước 4
Vẽ tiếp cánh hoa thứ 2
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Nét Duyên Bước 5
Vẽ nét hoa văn bên trong 2 cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Nét Duyên Bước 6
Vẽ tiếp nét hoa văn lớn ngoài cánh hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Nét Duyên Bước 7
Chấm bi màu vàng và màu trắng
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Nét Duyên Bước 8
Phủ topcoat lên móng
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ