6 bước vẽ nail Cát Tường Như Ý

6 bước vẽ nail Cát Tường Như Ý

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn màu đỏ nâu, sơn nước bóng (hiệu Fol)
– Màu bột bản 3D trắng, đen, vàng, đỏ
– Cọ bản Fol số 3, cọ hoa văn Fol

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá cọ bản số 3
CLICK xem: Giá cọ hoa văn

1
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ nail Cát Tường Như Ý Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ nâu

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ nail Cát Tường Như Ý Bước 2
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3D trắng, đen, đỏ, vàng vẽ cánh hoa.
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ nail Cát Tường Như Ý Bước 3
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3D trắng, đen, đỏ, vàng vẽ hoàn thiện cánh hoa. Màu đỏ và màu đen tước tia.
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ nail Cát Tường Như Ý Bước 4
Sử dụng cọ hoa văn và bột màu vẽ cọ bản 3D trắng, vàng viền cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ nail Cát Tường Như Ý Bước 5
Chấm tiếp cọ nét kim tuyến vàng thêm phần lấp lánh cho phần nhụy hoa và sơn nước bóng.
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ nail Cát Tường Như Ý Bước 6
Đính đá
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ