Các bước vẽ nail Hoa Khoe Sắc

Các bước vẽ nail Hoa Khoe Sắc

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu nâu (Hiệu Fol)
– Màu sơn cọ vẽ nét trắng, nâu, vàng da, vàng, vàng gold
– Sơn nước bóng, đá pha lê

CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá nước sơn
CLICK xem: Giá sơn nước bóng

1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ nail Hoa Khoe Sắc Bước 1

Sơn nền móng màu nâu

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ nail Hoa Khoe Sắc Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ nail Hoa Khoe Sắc Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng xước nhụy hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ nail Hoa Khoe Sắc Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét màu da vẽ lá. Màu sơn cọ vẽ nét vàng gold xước nhụy và nửa phần chiếc lá.
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ nail Hoa Khoe Sắc Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét nâu viền cánh hoa, lá và xước nhụy hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ nail Hoa Khoe Sắc Bước 6
Sơn nước bóng và đính đá pha lê
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ