Các bước vẽ mẫu nail Tường Vy Cánh Mỏng

Các bước vẽ mẫu nail Tường Vy Cánh Mỏng

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu hồng (Hiệu Fol)
– Màu bản gel Fol trắng, hồng, tím
– Cọ vẽ bản Fol số 2, cọ hoa văn Fol
– Đèn LED hơ gel, đá.

CLICK xem: Giá nước sơn
CLICK xem: Giá màu vẽ vẽ bản gel Fol
CLICK xem: Giá màu vẽ vẽ bản gel Fol
CLICK xem: Giá cọ vẽ hoa văn gel Fol
CLICK xem: Giá cọ vẽ bản gel Fol
CLICK xem: Giá đen hơ gel Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Tường Vy Cánh Mỏng Bước 1

Sơn nền móng màu tím

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Tường Vy Cánh Mỏng Bước 2
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản gel trắng, hồng, tím vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Tường Vy Cánh Mỏng Bước 3
Tiếp tục vẽ các cánh hoa tiếp theo
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Tường Vy Cánh Mỏng Bước 4
Sử dụng cọ hoa văn và màu bột bản Gel trắng viền cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Tường Vy Cánh Mỏng Bước 5
Sơn nước bóng và đính đá trang trí
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ