Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân

Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân
1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 3
Vẽ những cánh hoa tiếp theo
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét cam xước phần nhụy và màu nâu viền cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 5
Sơn nước bóng và đính đá trang trí.
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ