Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân

Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu trắng, nước sơn bóng (hiệu Fol)
– Màu sơn cọ vẽ nét vàng, cam, nâu
– Đá

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá nước sơn bóng
CLICK xem: Giá cọ nét Fol
CLICK xem: Giá cọ nét Fol
CLICK xem: Giá cọ nét Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 3
Vẽ những cánh hoa tiếp theo
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét cam xước phần nhụy và màu nâu viền cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 5
Sơn nước bóng và đính đá trang trí.
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ