Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân

Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân

Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu trắng, nước sơn bóng (hiệu Fol)
– Màu sơn cọ vẽ nét vàng, cam, nâu
– Đá

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá nước sơn bóng
CLICK xem: Giá cọ nét Fol
CLICK xem: Giá cọ nét Fol
CLICK xem: Giá cọ nét Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 3
Vẽ những cánh hoa tiếp theo
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét cam xước phần nhụy và màu nâu viền cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Vàng Chào Xuân Bước 5
Sơn nước bóng và đính đá trang trí.
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ